JAC Antwerpen

U bent hier

Begeleiding

Heb je een aantal gesprekken gehad op het JAC maar heb je toch nog wat langer ondersteuning nodig, dan kan de hulpverlener die je tot nog toe zag een verder traject met jou lopen.

Samen met je hulpverlener ga je dan aan de slag met de verschillende thema’s waar jij aan wil werken. We werken steeds zo kort mogelijk en zullen zoveel als mogelijk de mensen in jou directe omgeving zoals je ouders, familie, vrienden of andere steunfiguren betrekken.

De bedoeling is dat je zo snel mogelijk terug zelf verder kan, alleen of met ondersteuning uit je eigen omgeving, of dat je kan aanhaken bij een andere hulpverleningsdienst indien dit nodig zou zijn.

Concreet betekent dit voor jou:

-          Een ankerfiguur hebben die jouw vertrouwenspersoon is tijdens het traject.

-          Een aanpak op jouw maat.

-          Een positieve aanpak waar jij je eigen keuzes kan maken.

-          Een aanpak waarbij alle belangrijke aspecten uit jouw leven een plaats krijgen.

-          Een aanpak waarin er steeds overlegd wordt met andere diensten die betrokken zijn bij jouw situatie.

-          Een aanpak waarbij we steeds aandacht hebben voor het versterken van je eigen krachten.